0317 315 251

storingsdienst vervallen
per 1 juli 2022

Inspectie

In een aantal gevallen kan uw verzekeraar van uw verlangen dat uw elektrische installatie geïnspecteerd wordt, alvorens zij uw bedrijfspand c.q. woning en/of inventaris c.q. inboedel willen verzekeren.

Indien u uw elektrische installatie moet laten inspecteren, dan wordt er vaak aangegeven volgens welke methode dit dient te gebeuren, bijvoorbeeld NEN1010, NEN3140, NTA8022 of Scoop 10. Maar is dit wel de juiste methode voor u? Door middel van een paar eenvoudige vragen van het beslismodel kunt u eenvoudig kijken welke inspectie bij u past. In de meeste gevallen komt naar voren dat een NEN1010 inspectie voor u van toepassing is.

Elektrotechniek Bosman is aangesloten bij het Inspectieregister.nl. Hier wordt de ERC-methodiek gebruikt. Deze methode zorgt ervoor dat alle bedrijven, die op deze manier inspecteren, met dezelfde rapportage komen, met maximaal 3 foutcoderingen.

 

CLASSIFICATIE VAN GEBREKEN

C1: Onaanvaardbaar risico is reeds nu aanwezig

Deze code wordt gebruikt om aan te geven dat er een onaanvaardbaar risico aanwezig is. Er is hier sprake van een levens- of brandgevaarlijke situatie of er is een te hoog risico op schade. De opdrachtgever van de inspectie én de gebruiker van de installatie moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht dat het gebrek direct hersteld dient te worden of dat tijdelijke maatregelen (handelend optreden) noodzakelijk zijn om het risico effectief weg te nemen totdat het gebrek permanent hersteld is (zie Meldingsformulier Gevaarlijke Situatie).

Het handelend optreden zal doorgaans afbreuk doen aan de functievervulling van de elektrische installatie. Is deze afbreuk onaanvaardbaar voor de gebruiker van de installatie, dan moet het gebrek direct hersteld worden.

 

C2: Onaanvaardbaar risico is na voorzienbare gebeurtenis aanwezig

Deze code wordt gebruikt om aan te geven dat een gebrek geen onaanvaardbaar risico oplevert ten tijde van de inspectie, maar voor onaanvaardbaar risico zorgt na het optreden van een voorzienbare gebeurtenis. Een voorzienbare gebeurtenis kan zijn:

  1. Een voorspelbaar gebruik van de installatie, bijvoorbeeld het plegen van onderhoud;
  2. Het verstrijken van tijd, waardoor bijvoorbeeld de kans op schade groter of de schade zelf erger wordt.

Een gebrek geclassificeerd met C2 moet gemeld worden in het rapport. Daarbij wordt vermeld dat dringend herstel noodzakelijk is en welke voorziene gebeurtenis kan leiden tot het onaanvaardbare risico.

 

C3: Verbetering aanbevolen

Deze code wordt gebruik om aan te geven dat een geobserveerd gebrek weliswaar geen potentieel onaanvaardbaar risico oplevert, maar dat verbetering leidt tot een substantiële verhoging van de veiligheid van de installatie of een verbetering van bijvoorbeeld de bruikbaarheid. De opdrachtgever van de inspectie wordt hier middels het inspectierapport van op de hoogte gesteld.

 

Als een NEN1010-inspectie voor u van toepassing is, neem dan contact met ons op!